Monitoring temperatury (i innych danych) zbudowany w oparciu o oprogramowanie owfs, mysql, rrdtool oraz HighCharts. Od strony sprzętowej sieć 1-Wire na czujnikach dallas (DS18B20 i inne DSy) w przyszłości rozszerze o czujniki wilgotności i ciśnienia.

Pomiary dokonywane są w okolicach Alwerni (Okleśna) w dolinie Wisły w obniżeniu terenu osłoniętego szczelnym i wysokim pasem zieleni liściastej od wschodu i częściowo południa.

Opis czujników

temp_2m - czujnik 2m nad ziemią w słońcu i osłonie od promieni słonecznych

15cm_w_ziemi - zakopany 15cm pod ziemią i od godz. południowych w słońcu

Ostatnie 2 dni

ostatni tydzień

Wykres promieniowania słonecznego z 24h

Wykres opadu deszczu z 24h